ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE FCE I CAE

Egzaminy Cambridge FCE (First Certificate in English) i Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) są najbardziej znanymi brytyjskimi egzaminami, przeznaczonymi dla osób spoza Wielkiej Brytanii. Certyfikat FCE jest powszechnie uznawany w handlu, przemyśle oraz przez instytucje edukacyjne w Wielkiej Brytanii i za granicą jako dowód znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Egzamin Cambridge FCE jest przeznaczony dla osób, które posiadły umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 (średnio-zaawansowanym wyższym), opisanym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i przyjętym przez Radę Europy.

Egzamin Cambridge CAE jest przeznaczony dla osób, od których wymaga się zaawansowanej znajomości języka angielskiego w pracy lub w celu podjęcia studiów w języku angielskim na wyższych uczelniach. Certyfikat CAE jest powszechnie uznawany w handlu, przemyśle oraz przez większość brytyjskich uniwersytetów jako odpowiadający wymogom rekrutacyjnym. Do egzaminu Cambridge CAE przystępują osoby, które posługują się językiem angielskim na poziomie C1 (zaawansowanym), opisanym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i przyjętym przez Radę Europy.

Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR przygotowuje do wspomnianych egzaminów na zajęciach prowadzonych w formie lekcji zindywidualizowanych.