O BIURZE TŁUMACZEŃ

Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR wykonuje tłumaczenia tekstów specjalistycznych dla przedsiębiorstw i osób prywatnych. W naszych tłumaczeniach zwracamy szczególną uwagę na standardy językowe i formalne, mając na względzie specyfikę pism w języku źródłowym.