NAUCZANIE ZINDYWIDUALIZOWANE

Osoba decydująca się uczęszczać na zindywidualizowane lekcje języka angielskiego mogła uznać, że nauczanie grupowe nie spełnia jej oczekiwań albo może mieć ograniczony czas na opanowanie danej partii materiału bądź chcieć, ażeby lektor poświęcił jej potrzebom maksimum uwagi.

Zindywidualizowane nauczanie języka angielskiego może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla osób mających jasno sprecyzowane cele uczenia się tego języka. Należy pamiętać, iż dla wielu osób presja czasu wymusza konkretne potrzeby i w takich sytuacjach nauka w grupach językowych nie jest zalecana. Zindywidualizowane lekcje pozwalają lektorowi skupić się na priorytetach ucznia, np. na wyjaśnieniu wybranych zagadnień językowych lub doskonaleniu konkretnych umiejętności bez konieczności uwzględniania potrzeb innych osób, jak to ma miejsce w nauczaniu grupowym.

Bez względu na cel uczenia się języka angielskiego, zindywidualizowane lekcje zapewniają wyłączność uwagi lektora, który prowadzi nauczanie dedykowane dla konkretnej osoby. Dobór metod w nauczaniu zindywidualizowanym, prowadzonym przez Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR, wynika z bieżących potrzeb naszych uczniów oraz oceny tych potrzeb dokonywanej przez lektora.