LEKCJE PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO

Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR prowadzi zajęcia przygotowawcze do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, jak również rozszerzonym. Zajęcia odbywają się w małych, 4-osobowych grupach albo formie lekcji zindywidualizowanych w okresie od września do kwietnia. Podczas zajęć uczestnicy doskonalą swoje umiejętności językowe ze szczególnym naciskiem położonym na rozwiązywanie zadań otwartych, tj. na stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz redagowanie wypowiedzi pisemnych.

Na zajęciach wykorzystywane są narzędzia komputerowe takie, jak: słowniki elektroniczne, korpusy językowe i wielojęzyczne serwisy tłumaczeniowe, a także udzielane są wskazówki dotyczące stosowania struktur leksykalno-gramatycznych wraz z przekazywaniem informacji zwrotnej w celu zapewnienia poprawności językowej.