LEKCJE PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR prowadzi zajęcia przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w okresie od września do marca w małych, 4-osobowych grupach albo formie lekcji zindywidualizowanych. Podczas zajęć uczestnicy doskonalą swoje umiejętności językowe ze szczególnym naciskiem położonym na rozwiązywanie zadań otwartych, tj. na stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych podczas redagowania wypowiedzi pisemnych.