LEKCJE PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR prowadzi zajęcia przygotowawcze do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, jak również rozszerzonym. Zajęcia odbywają się w małych, 4-osobowych grupach albo formie lekcji zindywidualizowanych, w okresie od września do marca. Podczas zajęć uczestnicy doskonalą swoje umiejętności językowe ze szczególnym naciskiem położonym na rozwiązywanie zadań otwartych, tj. na stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz redagowanie wypowiedzi pisemnych.