LEKCJE DLA DZIECI

Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR prowadzi lekcje języka angielskiego dla dzieci zgodnie z zasadami podejścia komunikatywnego do nauczania języka obcego, które kładzie nacisk na interakcję jako środek, jak również ostateczny cel uczenia się języka. Oznacza to, że sukces opanowania języka obcego oceniamy według tego, jak dobrze uczniowie rozwinęli swoją kompetencję komunikacyjną. Warto podkreślić, iż w komunikatywnym podejściu do nauczania języka obcego dopuszcza się odpowiednie stosowanie ćwiczeń gramatycznych i rozwijających wymowę w celu zagwarantowania wystarczającej poprawności językowej komunikatu ucznia i zrozumiałości przekazu informacji.

Lekcje języka angielskiego dla najmłodszych są prowadzone przez Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR w sposób pozwalający zwiększać ich zainteresowanie i motywację do nauki tego języka. Zawsze pozwalamy dzieciom wyrażać swoje opinie i zachęcamy je do wypowiadania swoich myśli w języku angielskim. Dzięki małym, 4-osobowym, grupom zapewniamy skuteczną interakcję dla każdego ucznia w grupie. Ponadto motywujemy dzieci, ażeby poprzez różne ćwiczenia w parach lub w grupie przyswajały język od swoich rówieśników. Nasza komunikatywna nauka języka angielskiego ma za zadanie dać dzieciom poczucie pewności siebie, co sprzyja nauce i pozwala rozwijać umiejętności językowe.