CENY ZA TŁUMACZENIE SPECJALISTYCZNE

Tabela stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie sądów, Prokuratury, Policji oraz organów administracji publicznej wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego.

Stawki za tłumaczenie pisemne określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego stanowią ważny punkt odniesienia dla cen za poświadczone i niepoświadczone tłumaczenie specjalistyczne.

źródło: Biuletyn TEPIS nr 80, Jesień 2013 r.

 

Usługa tłumaczeniowa Cena % ceny
Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia na język polski z języka angielskiego. 23,00 zł 100%
Za sporządzenie tłumaczenia na wniosek zlecającego w dniu zlecenia oraz w trybie przyspieszonym. 46,00 zł 200%

Za tłumaczenie tekstów:

  • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,
  • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzanych pismem technicznym,
  • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym.
28,75 zł 125%
Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego na język angielski: 30,07 zł 100%
Za sporządzone tłumaczenia na wniosek zlecającego w dniu zlecenia oraz w trybie przyspieszonym. 60,14 zł 200%

Za tłumaczenie tekstów:

  • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną,
  • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzanych pismem technicznym,
  • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym.
37,59 zł 125%