Biuro Tłumaczeń

polandBiuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR – Agnieszka Matecka wykonuje tłumaczenia tekstów specjalistycznych dla przedsiębiorstw i osób prywatnych. W naszych tłumaczeniach zwracamy szczególną uwagę na standardy językowe i formalne, mając na względzie specyfikę pism w języku źródłowym.

ukOffice for Translation and Educational Services LANGSTAR – Agnieszka Matecka provides translation services to business entities and private persons. We pay scrupulous attention to the linguistic and formal standards of produced translations, taking into consideration the specificity of texts in the source language.

 
SDL_web_I_work_with_Trados_badge_250x170