O Szkole

polandSzkoła Języka Angielskiego jest częścią działalności Biura Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR – Agnieszka Matecka, która ma na celu zapewnienie naszym klientom dobrej jakości nauczania języka angielskiego. Potrzeby naszych klientów są zróżnicowane, a ich czas jest zazwyczaj bardzo ograniczony. Lekcje języka angielskiego w naszej szkole są prowadzone tak, aby sprostać tym potrzebom. Z przyjemnością pomagamy naszym klientom osiągać cele w uczeniu się języka angielskiego i oczekujemy, że w niedługim czasie ta nauka przyniesie oczekiwane rezultaty. Dla swoich klientów Szkoła Języka Angielskiego LANGSTAR zapewnia wykwalifikowanych lektorów, dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz odpowiednie materiały dydaktyczne.

Wszystkie te atuty są dostępne dla klientów Szkoły w przystępnych cenach. Oferujemy lekcje języka angielskiego w różnych konfiguracjach i na różnych poziomach zaawansowania. Zajęcia odbywają się w małych grupach (zazwyczaj 4-osobowych) lub w formie lekcji zindywidualizowanych.

Szkoła Języka Angielskiego LANGSTAR oferuje usługi edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

uk

The school of English is part of the business activity carried on by the LANGSTAR Office for Translation and Educational Services – Agnieszka Matecka, which is aimed at providing our learners with good quality of English language teaching. Our learners’ needs differ and their time is usually sharply limited. The lessons in English at our school are provided in such a manner as to meet these needs. We assist our learners with pleasure in achieving their goals for foreign language learning and expect that their learning will soon bring the expected results. For the learners, LANGSTAR School of English ensures qualified educators, well-equipped classrooms and suitable didactic materials.

All of these assets are available to our learners at affordable prices. We offer lessons in English in a variety of configurations and at different levels of proficiency. The lessons are provided in small groups (usually 4-learner groups) or in the form of individualised lessons.

LANGSTAR School of English offers educational services for children, school youth and adults.