Lekcje przygotowawcze do egzaminu gimnazjalnego

polandSzkoła Języka Angielskiego LANGSTAR prowadzi zajęcia przygotowawcze do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, jak również rozszerzonym. Zajęcia odbywają się w małych, 4-osobowych, grupach albo formie lekcji zindywidualizowanych w okresie od września do marca. Podczas zajęć uczestnicy doskonalą swoje umiejętności językowe ze szczególnym naciskiem położonym na rozwiązywanie zadań otwartych, tj. na stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz redagowanie wypowiedzi pisemnych.

uk

LANGSTAR School of English provides preparation for the final lower secondary school leaving examinations in English (the Polish Egzamin Gimnazjalny in English) at the basic and advanced level. The classes are held in small, 4-learner groups or in the form of individualised lessons in the period from September to March. During the classes the learners improve and develop their language skills with particular emphasis put on the open-ended tasks, i.e. applying lexical and syntactical structures as well as writing the relevant compositions.