Kontakt

Contact Us

Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych „LANGSTAR”
Agnieszka Matecka

Office for Translation and Educational Services „LANGSTAR”
Agnieszka Matecka

ul. K. Szymanowskiego 17
63-300 Pleszew
POLSKA / POLAND

tel./fax +48 62 720 69 45
(główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej / principal place of business)
tel. kom. (mobile): +48 607 403 303
tel. kom. (mobile): +48 607 480 180

e-mail: langstar@langstar.pl

*************************************************************************************

Taxpayer’s identification number (NIP): 968-039-33-21
National Official Register of National Economy Entities (REGON) number: 302653010

Poniższa mapka przedstawia miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
The map below shows the location of the business.