Lekcje dla młodzieży szkolnej

polandLekcje języka angielskiego dla młodzieży szkolnej, prowadzone przez Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR, odbywają się w małych, 4-osobowych, grupach i zostały zaprojektowane dla osób, które chcą doskonalić posługiwanie się językiem angielskim i jednocześnie w ten sposób rozwijać swoje zainteresowania związane z nauką języka.

Skutecznie motywujemy naszych uczniów do poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Stosujemy zróżnicowane metody nauczania oraz wykorzystujemy szereg materiałów dydaktycznych w celu stworzenia jak najlepszych warunków do nauki.

Oczekujemy, że nasi uczniowie osiągną sukcesy w uczeniu się języka angielskiego tak szybko, jak jest to możliwe.

uk

The lessons in English for school youth are provided by the LANGSTAR Office for Translation and Educational Services in small, 4-learner groups and have been designed for those learners who want to improve their English and thus pursue their language learning interests at the same time.

We effectively motivate the learners to broaden their knowledge and develop the skills in using English. We apply different teaching methods and use a variety of didactic materials in order to create the best possible conditions for learning.

We expect that our students will achieve success in learning English as quickly as it is possible.