Lekcje przygotowawcze do egzaminu maturalnego

polandSzkoła Języka Angielskiego LANGSTAR prowadzi zajęcia przygotowawcze do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym, jak również rozszerzonym. Zajęcia odbywają się w małych, 4-osobowych grupach albo formie lekcji zindywidualizowanych w okresie od września do kwietnia. Podczas zajęć uczestnicy doskonalą swoje umiejętności językowe ze szczególnym naciskiem położonym na rozwiązywanie zadań otwartych, tj. na stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz redagowanie wypowiedzi pisemnych.

uk

LANGSTAR School of English provides preparation for the final upper secondary school leaving examinations in English (the Polish Matura Examinations in English) at the basic and advanced level. The classes are held in small, 4-learner groups, or in the form of individualised lessons in the period from September to April. During the classes the learners improve and develop their language skills with particular emphasis put on the open-ended tasks, i.e. applying lexical and syntactical structures as well as writing the relevant compositions.