Aktualności / News

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy na zajęcia edukacyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Mając na względzie złożoność i wyjątkowość procesu uczenia się języka obcego, staramy się zapewnić naszym klientom jakość pracy podczas tych zajęć, która praktycznie jest nie do osiągnięcia w warunkach nauki i nauczania Więcej / Read More

Lekcje języka angielskiego dla młodzieży szkolnej

Serdecznie zapraszamy na lekcje języka angielskiego dla młodzieży szkolnej. Prowadzimy lekcje na różnych poziomach zaawansowania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Lekcje odbywają się w formie korepetycji, zajęć zindywidalizownych dla jednego bądź grupy uczniów, a także w małych, 4-osobowych grupach odpowiednio dobranych uczniów dla poziomu nauczania języka. Zapewniamy Więcej / Read More

Narzędzia komputerowe wspomagające proces tłumaczenia

Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR – Agnieszka Matecka organizuje i prowadzi weekendowe warsztaty dla tłumaczy zatytułowane „Narzędzia komputerowe wspomagające proces tłumaczenia”. Warsztaty są przeznaczone dla tłumaczy języka angielskiego, którzy chcieliby opanować posługiwanie się programami do tłumaczenia wspomaganego komputerowo. Warsztaty prowadzi Krzysztof Matecki, tłumacz specjalistyczny, anglista, informatyk, członek Polskiego Towarzystwa Więcej / Read More

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W roku szkolnym 2018/19 Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR będzie prowadzić zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podczas których położony zostanie szczególny nacisk na redagowanie wypowiedzi pisemnych, takich jak: rozprawki, artykuły publicystyczne i listy formalne. Na zajęciach wykorzystane zostaną narzędzia komputerowe, tj. słowniki elektroniczne, korpusy językowe i wielojęzyczne Więcej / Read More