Aktualności / News

Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

W roku szkolnym 2018/19 Biuro Tłumaczeń i Usług Edukacyjnych LANGSTAR będzie prowadzić zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podczas których położony zostanie szczególny nacisk na redagowanie wypowiedzi pisemnych, takich jak: rozprawki, artykuły publicystyczne i listy formalne. Na zajęciach wykorzystane zostaną narzędzia komputerowe, tj. słowniki elektroniczne, korpusy językowe i wielojęzyczne Więcej / Read More